вторник, 20 октомври 2009 г.

Ден на интензивното ходене в Земенския пролом

Поход от Скакавица до Земен огранизира общинския съветник Севделин Атанасов по повод Денят на интензивното ходене. Маршрутът на природолюбителите от Кюстендил и София започна от застрашения от наводняване район на водопада Полска Скакавица и премина през местността "Грънчар", където има вероятност да бъде открита втора кариера в защитената от НАТУРА 2000 територия. Походът включи посещения на пещерата, в която Иван Рилски прекарал пет години от живота си и Земенския манастир.


неделя, 24 май 2009 г.

Пещерата на Ивай Рилски (в снимки)

По пътя от спирка Скакавица към пещерата на Иван Рилски има множество забележителни скални образувания.Леко отклонение от маршрута към Орлова чука разкрива гледка към важен елемент от крепостната система на Землънград и меандър на р.Струма.


Пътят до пещерата не е маркиран и трудно може да бъде намерен без водач.


Кръст от XVIII век седи в нишата където, заредени с търпение туристи, могат да наточат от капещата вода.


В тази посока гледката не е особено интересна.


Но в тази е просто зашеметяваща.


Така изглежда пещерата отвън - след като дърветата се раззеленят може и да не я видите.

петък, 1 май 2009 г.

Крепостната система на Землънград

Пътувайки с влака от София за Кюстендил посетителят ще се наслади на очарованието на изваяния от река Струма Земенски пролом. Причудливите скални групи- Агапие, Сарая, Гълъбински скали, останките от средновековни крепости и кули, и красивият Полско-Скакавишки водопад са незабравим спомен за всеки пътуващ в тази част на страната. Запленен от тази красота К. Иречек пише, че Земенският пролом “… донякъде напомня прохода Луг в Залцбургските Алпи.” (“Пътувания по България”).
Още от най-древни времена хората са оценили военно-стратегическото значение на пролома и са подсилвали естествените му защитни прегради с яки и непристъпни крепости. На много места личат основите на дебели каменни зидове, върху които са се извисявали високи бойници. Те са били част от крепостната система на Землънград- най-голямата и най-важна крепост в пролома. Нейните останки се намират на 10 км. североизточно от село Раждавица и на 2 км. над спирка Скакавица, върху възвишение от Конявската планина.
Съществуват две обяснения за произхода на наименованието Землън. Според първото, то е възникнало от наличието на много “мелещи” воденици край бреговете на Струма в пролома през средновековието. Поради това градът първоначално се наричал Замлен. Другото обяснение е, че сред цялата скалиста околност само в тази местност е имало годна за обработване земя и от това произлязло името Землън.
При проучването на крепостта Землънград, извършено през 70-те години на миналия век се установява, че най-ранните останки- архитектурни находки са от V- VI-ти век. Хронологически над този пласт следват селищни останки от периода на IX- X-ти век. Останките на крепостта показват интензивен живот през четири исторически епохи, като най-значителни са те от ранновизантийската епоха и Второто българско царство. Крепостта има неправилна форма с площ 15 дк. В единия край се намира цитаделата с осмостенна кула, градена от ломени камъни и бял хоросан. Близо до нея е разкрито правоъгълно помещение, в чиято зидария е употребена сантрачна система. В кулата е намерена монета от XVI-ти век, а в помещението- съкровище от златни и сребърни накити, и европейски монети.
Военно-отбранителното значение на крепостите от системата на Землънград нараства през втората половина на X-ти век, когато центърът на българската държава се премества от Преслав към Средец и Охрид, и се засилва заплахата от византийските завоеватели. От това време е известна дългогодишната героична отбрана на Пернишката крепост. Голяма роля за показаната мощ и непристъпност несъмнено са изиграли укрепленията от Земенския пролом.
Две десетилетия по-късно крепостите се явяват опорни точки на освободителното въстание от 1040-1041-ва година, ръководено от Петър Делян (син на Гаврил Радомир и внук на цар Самуил): “И цар Гаген (т.е. Петър Делян), ще остане, молейки се на бога, три месеца в Землън, докато събере четирдесет хиляди войници. И пак ще потегли срещу исмаилтяните в местността наречена Петтогомил. И тук ще се пролее много кръв и (исмаилтяните) ще погубят войските на Гаген, и той ще побегне в Перник. И ще остане в Перник 40 дни цар Гаген, молейки бога и плачейки”. (“Сказание за Пророк Исай за бъдните дни и за царете и за Антихриста, който ще дойде”).
За по-късни периоди от съществуването на Землънград се срещат немалко данни в трудовете на К. Иречек. В 1883-та година той обхожда Кюстендилското Краище и Рилския район и дава ценни, макар и кратки сведения за отделни паметници, селища и събития в книгата си “Пътувания по България”. Иречек е видял развалините на Землънград и ги е описал така: “… Около 100 метра над повърхността на Струма се белеят върху една мъчно достъпна чука каменни основи на просторно градище. Казват го Земенско кале. Целият този непроходим край теснините на Струма от Белово до Ръждавица общо се нарича от населението- Земен. Това е Землян град, по-често споменаван от Южнославянските паметници от XII- XIV-ти в.” По-нататък той посочва, че “… След третия кръстоносен поход сърбите нахлули в тези краища … Великият жупан Стефан Неман … през 1189/1190 година разрушил Средец, Землен, Стоб, Велбужд и други места, но в тях не се задържал.”
През лятото на 1330-та година в Земенския пролом и край него (при вливането на река Драговищица в Струма) се развихрила битка между българските войски на цар Михаил Шишман и войските на сръбския крал Стефан Урош III Дечански, в която загинал и българският цар. Сръбските войски превзели и разрушили крепостния Землънград. Както пишат съвременниците на тия събития хронисти Йоан Кантакузин, Никифор Грегора и сръбският архиепископ Данило, българите настъпвали от изток край Струма и се спрели на “… месте рекомем Землън на брегоу же река зовемье Строума.” Битката на 28-ми юли 1330-та година по думите на Кантакузин станала близо до Велбужд “… на едно место, което имало тесен и мъчен проход.”
По-късно владетел на района станал боляринът деспот Деян. При нашествието на турците, населението напуснало българската твърдина и се заселило из планината по махалите Старо Гърбино, Хайдушка, Земен и др. По време на турското владичество крепостта Землънград продължила да функционира. При разкопките са открити монети от XVI-ти и дори от средата на XVII-ти век. Вероятно по това време крепостта е била резиденция на турски бей или спахия.
Много легенди са свързани със съществуването на Землънград. Една от тях, свързана с битката от 1330-та година разказва, че хазната на българите, натоварена на биволски коли е следвала цар Михаил Шишман. Като разбрали за неговата смърт, придружаващите я войници заровили четирите казана, пълни със злато и сребро, и така ги замаскирали, че сърбите не ги намерили. Войниците, които заровили богатството после загинали и не останал никой, който да посочи местонахождението му. Тази легенда събужда интереса на иманяри, които копаят из пролома да търсят казаните. Така са били унищожени голяма част от пощадените от времето останки от ценни исторически паметници.
Друга легенда разказва за дълга обсада на крепостта Землънград от чужда войска. Когато видели, че съпротивата е безсмислена, българските войници поставили един тъпан, като майсторски пригодили дървени перки, които го удряли, задвижвани от вятъра. След това подковали всички коне, сложили новите подкови наопаки и през нощта се изтеглили нагоре по Струма. На следващия ден противникът забелязал, че има следи от влязла в крепостта многобройна конница. Помислили, че българите са получили подкрепления. Подсилили обсадата с още войска, но не се решавали да настъпят. Тъпанът продължавал да бие. Тогава една баба от околните села издала тайната и противникът нахлул в крепостта.
Съществува и трета легенда, свързана с намиращото се близо до крепостта село Раждавица, което преди години беше Ръждавица. Далеч в миналото селото се е наричало Златица. Легендата разказва за сражения с турците, водени в околността от цар Иван Шишман. Той поискал от населението на Златица помощ, но хората, ограбени вече от завоевателя, нямали какво да му предложат. Тогава царят възкликнал: “До днес се казвахте Златица, злато имаше във вас! Останала е май само ръждата …” По думите на българския цар тръгнало и новото име на селото.
Крепостта Землънград е проучена, но не е извършена консервация и не са покрити оголените зидове, което е причина за постоянното й рушене. За да се достигне до нейните останки трябва да се поеме наляво пред третия тунел на ж.п. линията в участъка Земен-Раждавица (само на километър от работническа спирка “Кариерата”), по пътека, която извежда в местността Пазарлък. Това е мястото, където с много остри завои река Струма е моделирала фантастичен меандър. От тук до крепостта води стръмна пътечка от северната страна на планинската гърбица.
Други внушителни останки от крепостната система на Землънград могат да бъдат открити на 2,5 км. северозападно от село Раждавица, вляво от пътя за село Гърбино на левия бряг на река Струма, над 8-ми тунел на ж.п. линията. Това е крепостта Трите кули.
Тя е разположена върху изолирано конусообразно възвишение, достъпно от изток. Има запазени части от крепостен зид и четириъгълни кули на височина до 2 метра. Градежът е от ломени камъни, споени с бял хоросан и вътрешна сантрачна система. По терена са пръснати камъни от разрушената сграда, тухли и керемиди.
Средновековни крепости е имало в местностите “Пирия” (близо до водослива на река Блатешница със Струма), “Орлите”, “Агапие” и “Кулата”, но почти нищо от тях не се е запазило до днес.
Сигнализационно-отбранителната система на Землънград е свидетелство за богатото историческо минало на тези земи, които макар и за кратки периоди от време да са попадали под чуждо владичество, са успявали да останат в пределите на средновековната българска държава, доказвайки своята българска принадлежност.

събота, 11 април 2009 г.

Над 3200 подкрепиха дивата природа на Земенския пролом


Повече от 2300 се включиха в борбата за запазване на Земенския пролом на сайта bgpetiton.com. Над 900 подписа са събраните до момента в "материалната" подписка, която се предава от ръка на ръка. В електронния вариант най-голяма активност проявяват гражданите на София - близо една четвърт от всички подписали са от столицата. Едва около десет процента от участниците са от Кюстендил - градът, който би бил най-пряко засегнат от увреждането на иначе национално значимото културно-историческо и природно богатство на Земенския пролом. Според инициаторът на подписката - общинския съветник Севделин Атанасов - кюстендилци или нямат достъп до интернет пространството или просто неглижират проблема.
Висока активност има и в големите областни центрове - Варна, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, но и в по-малките Горна Оряховица, Пазарджик, Несебър и Смолян. Както обикновено, активна гражданска позиция заема и българската емиграция от Торонто, Чикаго, Копенхаген, Мюнхен и други места по цял свят.
Въпреки че след намесата на екоминистерството за проекта за изграждане на мини-ВЕЦ беше постановена нуждата от "екооценка", инициаторите на подписката не разглеждат това като победа, а само като отсрочка и възможност да се привлече още по-широка обществена подкрепа. Очаква се инвеститорът да изготви оценка по ОВОС и да приключи процедурата до септември. След това ще се проведе обществено обсъждане когато ще бъде представена и подписката.


Ето и извадки от някои от най-интересните мнения на участниците в петицията:

Петър Василев Денчев, Балтимор/САЩ
Балканите са най-сухия район на Европа. Процентът на енергия от ВЕЦ е толкова нищожен в съвременния свят, че е много трудно да се оправдае строежа на язовир за тази цел, в оскъдната на води България. Строежът на язовирна стена води до големи необратими разрушения на естествените форми на релефа и на ареала на много диви животни.


Горан Раде Цветковски, Крива Паланка/Македонија
Човекот треба да учи, да се радува на нејзините дарови и да ја штити природата. Со секој чин на уништување на нејзините ремек дела, ние сме поблиску и до нашето уништување. Стоп за уништувањето!


Георги Петров Стоянов, София/България
Крайно време е хората в Кюстендил и региона, да започнат активно да защитават своите интереси!


Иванка Атанасова Кънчева, Варна/България
Подкрепям идеята за запазване на водопада Полска Скакавица. Трябва да направим всичко възможно и да докажем, че зависи само от нас - хората, да спасим нашата България!


Дочо Андреев Шипковенски, София/Бояна/България
Очевидно е желанието на пловдивски юнаци за бързо забогатяване за сметка на нарушаване на природното равновесие. Местните общини не трябва да допускат подобни искания на хора от други територии. Подписвам от името на "Академичния Форум за Национална Политика" - зам.председател.


Андрей Ковачев, София/България
Това е едно от най-красивите места, на които съм бил - Скакавишкият водопад и махалата над него. В доклада по ОВОС от 2006 година пишеше, че от язовира ще има хубава гледка към падащите в него струи на водопада и туристите ще се наслждават от лодки на тази гледка. Тези хора се гаврят с нас.


Иван Петров Петров, София/България
Мястото е изключително красиво и е едно от уникалните места в България. Много близо до водапада Полска скакавица е и Гърбинският навлак, който е със статут на геоложки феномен на българия. Неговия статут също би бил застрашен.


Динчо Точев Желязков, Кюстендил/България
Питам се къде са всички онези титани на политиката, които по време на избори се кълнат в любов към Кюстендил и в частност - в неговото светло туристическо бъдеще.


Бойко Стойков Неов, София/България
Време е престъпленията да спрат Конституция на република България: Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната. Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда.

Мария Симеонова Тричкова-Григорова, Торонто/Канада
Има два красиви водопада в света - Ниагарския и Скакавичкия - не го унищожавайте!


Веселин Константинов Лучански, Торонто/Канада
За земенския пролом тепърва ще се чуят много интересни неща, свързани както с невероятната му красота и природни феномени, така и с тайните, които крие от историята на много древни народи. Да не забравяме че за Спартак е написано, че е роден в горното течение на река Струма, там където става плавателна...?!, че по билото над Струма е минавал древния път за Сердика, че в пещерите над реката в Риша е намерил първото си лоно светеца Иван Рилски, малко хора знаят че има пещера в планината с каменнен кръст с подписа му...

понеделник, 30 март 2009 г.

Питане в Парламента относно бъдещето на Земенски пролом (27 март 2009)


Втори въпрос в Народното събрание относно проблема със строителството на мини-ВЕЦ в Земенския пролом зададе кюстендилският депутат от групата на БНД Ваня Цветкова в петък(27.03.09). При първото питане, зам.-минисистърът на МОСВ А.Гагаузов върна проекта за "екооценка", каквато беше счетена за ненужна от РИОСВ-Перник по-рано. Това отложи реализацията на строителните намерения с няколко месеца, но не може да се каже, че проблема бе решен. Оценките за екологосъобразността на проектите се поръчват и плащат от инвеститора и обикновено имат препоръчителен и дори пожелателен характер.
Именно затова при втория си въпрос г-жа Цветкова настоя министър Дж.Чакъров да наложи забрана за строителство в дефилето от типа на тази издадена за нос Калиакра. Според отговорът на министъра, такава мярка не е необходима. Той все пак успокой природозащитниците с твърдата си позиция:
"Категорично потвърждавам, че няма да допусна да бъде увредена природата на Земенския пролом. Отмених решението на РИОСВ-Перник и лично контролирам процеса по това необходима ли е оценка на околната среда"
Това означава, че поне в следващите 4 месеца, докато г-н Чакъров е министър, природния феномен заедно с водопада, предизвикал възхищението на Константин Иречек преди точно 110 години, са в безопасност.
Построяването дори на едно съоръжение в местността ще предизвика опасен прецедент, според инициаторът на подписката в подкрепа на живата природа на пролома - Севделин Атанасов, общински съветник в гр.Кюстендил. Вече има 13-14 мини-ВЕЦ, заявени за тази част на р.Струма и строителна вълна заплашва да се отприщи.

събота, 28 март 2009 г.

Застрашен е водопадът Полска Скакавица

Инвестиционно намерение заплашва да прекъсне достъпа до един от най-красивите водопади в България - Полска Скакавица. Проектът е на пловдивска фирма за построяване на мини-ВЕЦ в Земенското дефиле, под водопада Полска Скакавица. Предвижда се издигането на 20-метрова язовирна стена и наводняването на 176 дка от най-живописната част на този пролом на р.Струма. Строежа ще отцепи подхода към водопада и уникалната екопътека край множеството му падове. Еколози алармират за опасност от пълното изчезване на природния феномен в резултат от ерозивна дейност, за негативни последици върху биоразнообразието в Земенското дефиле и миграционните потоци на прелетните птици.
В гр.Кюстендил върви подписка в подкрепа на дивата природа на пролома и запазването на водопада. Подписката се предава от ръка на ръка. В нея всеки може да се включи и онлайн на следния адрес: http://bgpetition.com/vodopad-skakavitsa/index.html