вторник, 20 октомври 2009 г.

Ден на интензивното ходене в Земенския пролом

Поход от Скакавица до Земен огранизира общинския съветник Севделин Атанасов по повод Денят на интензивното ходене. Маршрутът на природолюбителите от Кюстендил и София започна от застрашения от наводняване район на водопада Полска Скакавица и премина през местността "Грънчар", където има вероятност да бъде открита втора кариера в защитената от НАТУРА 2000 територия. Походът включи посещения на пещерата, в която Иван Рилски прекарал пет години от живота си и Земенския манастир.